Föreläsning

Föreläsning med humor och hög igenkänning

Våra föreläsningar präglas av kärnfullhet och lättsamt språk samt är fria från Powerpoint

Föreläsning med Rydell & Partners

Vid personaldagar, kickoffs och konferenser kan det vara läge att samla sitt team, arbetsgrupp eller kanske hela företaget för lite påfyllning med hjälp av ett föreläsningsevent. Vi skräddarsyr alltid ett innehåll som passar er, både vad gäller teman och längd på föreläsningen. Vanliga föreläsningsteman är mål- och rolltydlighet på jobbet, ledarskapsfrågor, reaktioner och strategier i förändringsprocesser, kommunikation och samspel, arbetsplatskonflikter och medling samt stress- och utmattningsproblematik.

Syftet med våra föreläsningar är alltid att skapa utrymme för reflektion samt inspirera till positiv utveckling. Som arbetsmaterial och sporre till att generera ett gemensamt språk kring viktiga frågor inkluderas ofta, efter avtal med kund, boken Arbetet på jobbet i eventet.

Detta ingår alltid

  • Uppdragsdialog och offert
  • Agenda och körschema skapas och stäms av med kund
  • Genomförande fritt från Powerpoint
  • Utrymme för frågor under och efter föreläsning

Frågor & svar om föreläsning

Hur lång är en föreläsning?

Det varierar men som regel mellan 60-120 minuter. Ibland kan det vara aktuellt med korta inspel på 30 minuter. En bra riktlinje vid planering kan vara 90 minuter. Då hinner man igenom en hel del samtidigt som man kan unna sig en kortare paus i mitten, vilket brukar vara bra.

Vad kostar en föreläsning?

Priset varierar beroende på flera faktorer, som exempelvis restid och antal åhörare. Ni får alltid en offert att ta ställning till.

Finns det något minimum eller max antal åhörare?

Nej, vi genomför föreläsningar för allt från små arbetsgrupper i personalrummet till publik i tusental i arenaformat

Vad behöver man som arrangör tänka på vid planering av föreläsningsevent?

Gärna möblering utifrån teatersittningsprincipen om möjligt. Blädderblock på stativ och fungerande tuschpennor behövs också. Samt ljudanläggning med mygga om lokal och åhörarskara är stor. Det är vidare bra om någon från kunden kan presentera föreläsaren lite kort, för att skapa uppmärksamhet och rama in eventet med lite bakgrund och syfte.

Organisationspsykologi

Boka Rydell & Partners

Boka oss till ditt event.