Medling

Konfliktmedling

Vi hjälper till när konflikterna gått över styr och går ut över verksamheten

Konfliktmedling med Rydell & Partners

Konflikter är ofta en källa till utveckling men ibland kan de istället bli giftiga och förödande för verksamheten. Vanliga symptom kan vara öppet bråk och samarbetssvårigheter, negativt skvaller i korridorerna, sjukskrivningar. Då är det läge att sätta stopp och hitta en lösning på situationen.

Ibland kan det röra sig om konflikter mellan enskilda medarbetare, ibland mellan chef och medarbetare och ibland mellan flera personer i en grupp.

I en medlande insats har vi som utgångspunkt att hitta ett sätt för parterna att kunna samarbeta på ett vettigt sätt. Ibland är det lätt att hamna i ett rättvisetänk där parterna vill få medlaren eller ledningen att förstå att det är den andre/de andra som är boven i dramat. Istället försöker vi hjälpa parterna att se och närma sig varandras olika perspektiv, och se att alla parter sannolikt har att göra med krånglet, men på olika sätt. Och att en väg vidare måste formuleras och arbetas med tillsammans.

Detta ingår alltid

  • Uppdragsdialog och offert
  • Agenda och körschema skapas och stäms av med kund
  • Avstämningar med kund mellan medlingssessioner
  • Möjlighet till att justera innehåll och fokus under vägen gång

Frågor & svar om konfliktmedling

Hur lång är en konfliktmedlingsprocess?

Detta varierar. Efter inledande enskilda intervjuer är det vanligt att man bokar minst två medlingssessioner med parterna, och sen att man bokar vidare efter behov. Så minst två veckors tid är att räkna med från det att man drar igång intervjuerna.

Vad är syftet med intervjuerna?

Syftet är att medlaren i lugn och ro ska få en bild av parternas olika perspektiv på situationen. För att lättare kunna agera medlare under medlingssessionerna.

Hur går en konfliktmedlingssession till?

Grundupplägget är att man börjar med en incheckning, där parterna får säga något om status för dagen och vad man hoppas på att sessionen ska kunna bidra till. Därefter strukturerar vi upp konfliktmaterialet tillsammans, så att vi vet vilket material vi behöver bearbeta för att komma framåt. Sen jobbar vi med detta material, vilket kan göras på olika sätt beroende på vad det är för material. Ibland kan det handla om missförstånd som behöver redas ut, ibland kan det handla om att få syn på hur sin kommunikationsstil påverkar omgivningen och därmed göra en plan för nya beteenden i samarbetet, ibland kan det handla om att ändra något i den fysiska arbetsmiljön som kan underlätta samarbetet, ibland kan det handla om att man med hjälp av ledningen får ett förtydligande kring vad som ingår i de olika rollerna på jobbet, och så vidare. En medlingssession varar cirka 3 timmar.

Vad kostar en konfliktmedling?

Detta varierar beroende på hur omfattande medlingsuppdraget blir. Ni får alltid en offert att ta ställning till.

Organisationspsykologi

Boka Rydell & Partners

Boka oss till ditt event.