Teamutveckling

Föreläsare som ger arbetsglädje

Vi skräddarsyr ett upplägg för just er, i syfte att göra ert team välfungerande, både vad gäller hälsa och leveransförmåga.

Teamutveckling med Rydell & Partners

Ibland är det uppenbart arbetsgruppen eller teamet man leder inte riktigt fungerar tillräckligt bra. Vanliga symptom kan vara försämrad leveranskvalité, konflikter, sjukskrivningar, uppsägningar, stress- och utmattningsproblematik. Det kan i sådana lägen vara bra att genomföra en statuscheck och utvecklingsinsats kopplat till teamets olika funktioner.

Detta kan man göra genom att undersöka och reflektera kring teamets gemensamma syfte, de olika rollernas funktion i helheten, teammedlemmarnas beroende av varandra, samspelet och samarbetet i teamet, teamets förutsättningar och förmåga till gemensam reflektion och så vidare. Målet med teamutvecklingen är att bygga upp en förståelse för-, acceptans av-, och motivation till att agera i linje med dessa funktioner.

Detta ingår alltid

  • Uppdragsdialog och offert
  • Agenda och körschema skapas och stäms av med kund
  • Avstämning med beställare mellan sessionerna
  • Möjlighet att justera innehåll under vägens gång

Frågor & svar om teamutveckling

Hur lång är en teamutvecklingsinsats?

Det varierar men det vanliga är att tänka och planera för cirka 5 halvdagar under 6 månaders tid. Ibland blir det kortare insatser, ibland längre. Ibland är det bättre med heldagar eller lunch-lunch i internatform.

Vad kostar teamutveckling?

Det varierar beroende på typ av team, storlek på teamet, längd på insatsen, konsultens restid m.m. Kund får alltid en offert att ta ställning till.

Ska chefen vara med i teamutvecklingen?

Som regel är svaret ja. Ledaren är en viktig teammedlem och bör således delta i teamutvecklingen.

Vem ansvarar för lokal?

Det vanliga är att kund bokar och ansvarar för lokal, antingen i egna lokaler eller på konferensanläggning. Viktigt att teamet får en trygg inramning i arbetet med gott om utrymme, bra ventilation, bekvämt möblemang, tillgång till förtäring, lunch m.m.

Organisationspsykologi

Boka Rydell & Partners

Boka oss till ditt event.