Ledarskapsutveckling

För chefer och ledare

Vi skapar en arena för reflektion och lärande, för ledningsgrupper eller för grupper med ledare.

Ledarskapsutveckling med Rydell & Partners

Vi erbjuder utvecklingsinsatser för ledare med fokus på att skapa en arena för reflektion och lärande. Ibland handlar det om att samla ett gäng ledare med liknande utmaningar och ibland rör det sig om insatser för ledningsgrupper. Vanliga fokusområden kan vara psykologisk trygghet i grupper, olikheter i kommunikationsstil bland medarbetare, svåra samtal, hur man driver förändringsarbete, förebyggande av stress- och utmattningsproblematik med mera.

En utvecklingsinsats för era ledare eller för er ledningsgrupp inkluderar som regel både eget reflektionsarbete och mer interaktiva arbetsmoment. Sessionerna ger även fina möjligheter till erfarenhetsutbyte ledare emellan, exempelvis när det gäller svåra dilemman och best practise.

Detta ingår alltid

  • Uppdragsdialog och offert
  • Agenda och körschema skapas och stäms av med kund
  • Avstämning med kund mellan sessionerna
  • Möjlighet att justera innehåll under vägens gång

Frågor & svar om ledarskapsutveckling

Hur lång är en ledarutvecklingsinsats?

Det varierar men vanligen mellan 6-12 månader. Sessioner bokas som regel i halvdagar cirka en gång/månad men även heldagar kan vara aktuellt, exempelvis om gruppen åker iväg på internat.

Vad kostar ledarskapsutveckling?

Det varierar beroende på exempelvis storlek på grupp, om det är en ledningsgrupp eller en samling ledare, hur stor insats man tänker sig, restid för konsulten med mera. Ni får alltid en offert att ta ställning till efter uppdragsdialog.

Vem ansvarar för lokal i ledarskapsutvecklingen?

Det vanliga är att kund bokar och ansvarar för lokal, antingen i egna lokaler eller på konferenscenter. Viktigt att det blir en trygg inramning med gott om utrymme, god ventilation, bekvämt möblemang, tillgång till förtäring, lunch med mera.

Hur många kan delta i ledarutvecklingsinsats?

Om det är en ledningsgrupp så brukar sådana inte bestå av fler än cirka 12 personer, vilket är ett ganska lagom tak även när det gäller samlade ledare i grupp. Blir det för många kan det vara svårt att få igång diskussion och gemensam reflektion, vilket är ett viktigt inslag i dessa insatser.

Organisationspsykologi

Boka Rydell & Partners

Boka oss till ditt event.